The Dawa Juds

Profil suca DAWA: Chee Wee Lee...

Chee Wee Lee, vinski specijalist sa sjedištem u Singapuru i osnivač špilje Vino, sudac je na Decanter Asia Wine Awards 2019.

Profil suca DAWA: David Wainwright...

Osnivač pružatelja usluga vinskog vina Wainwright Advisors, David Wainwright sudac je na Decanter Asia Wine Awards 2019.