Margaret River

Kušajući vodeći Cabernets i Chardonnays vina Cullen Wines...

Sarah Ahmed kuša nekoliko berbi svake od glavnih crvenih vina Cullen Winesa - Diana Madeline i Vanya - i vrhunskih bijelih - Kevin John Chardonnay ...