Čednost/chaz Bono

Chaz Bono je ljut što Cher ne može zapamtiti svoje ime

Dakle, vaše je dijete usred procesa promjene spola. Vaša djevojčica postaje mali dječak. Pa nazivate li ga imenom/imenom? To je dilema s kojom se glazbena i glumačka legenda Cher suočava sa svojim djetetom, Chastity (Chaz) Bono. Prema GlOBE -u, Cher i dalje dolazi t