Dekica Jackson

Conrad Murray kaže da Michael Jackson nije biološki otac BILO KOJE svoje djece - princa, Paris ili deke

Zapravo sam pomalo iznenađen što je intervjuu s Conradom Murrayem trebalo toliko vremena da dođe na internet - pretpostavljam da se o cijenama moralo pažljivo pregovarati. Pušten je prošlog mjeseca nakon što je odslužio dvije od svoje četverogodišnje kazne povezane s smrću Michaela Jacksona od strane Propofola i odlučio se